דף הבית » מכרזים

מכרזים

הארכת מכרז 52019


פרסום מכרזים לקליטת עובדים במועצה

המכרז מידע נוסף
מנהל יחידת נוער פירוט
מבקר פנים פירוט
1/2019 מבקר פנים
פירוט
2/2019 מנהל תוכנית הרשות למאבק באלימות
פירוט

פרסום מכרזים כללים

http://al-mazraa.com/wp-content/uploads/2019/08/נוסח-מודעת-פרסום.pdf

המכרז מידע נוסף
מכרז להתקנת מצלמות להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז דיגיטציה להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז אספקת חומר ניקוי למועצה מקומית מזרעה 1/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז שירותי פרסום עבור המועצה בעיתונות היומית והשבועית 1/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז למתן שרותי אכיפה של חובות ארנונה שלא שולמו במועדם 1/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
תכנון ושדרוג בית ספר קיים 5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
הארכת מכרז תכנון ושדרוג בית ספר קיים 5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
חומר למכרז תכנון ושדרוג בית ספר קיים 5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז כא 42019 עובד סוציאלי5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז ביצוע עבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה והכלה בבית ספר יסודי מזרעה
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז פומבי 7/2019
אספקה והתקנת הצטיידות לבית ספר חטיבת ביניים מזרעה
להורדת המכרז לחץ כאן
הצטיידות-חטיבת-ביניים_מזרעה הצטיידות-חטיבת-ביניים_מזרעה לחץ להורדה
מכרז פומבי 8/2019
עבודות פיתוח ותשתיות בחלקה 55 מזרעה
עבודות פיתוח ותשתיות בחלקה 55 מזרעה
מכרז כא 6-2019-משרה פנויה

כללי

הטופס מידע נוסף
טופס מלגה לסטודנטים פירוט

מכרזי מקרקעין

מהות המכרז תאריך קישור למכרז באתר רשות מקרקעי ישראל
בניה עצמית במזרעה, (65 מגרשים לבניית 220 יח"ד)
28/10/2013
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, (15 מגרשים לבניית 120 יח"ד)
29/10/2014
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, ( 5 מגרשים לבניית 35 יח"ד)
28/07/2015
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, 2 מגרשים (לבניית 15 יח"ד)
28/09/2017
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, שכונה צפונית, 64 מגרשים (לבניית 296 יח"ד)
30/11/2017
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, 32 מגרשים (לבניית 138 יח"ד)
24/12/2018
לחץ למידע אודות המכרז

CCF11062019_00001
 

שונות
הצעת מחיר מזגנים
11/06/2019

CCF11062019_00001