דף הבית » מכרזים

מכרזים


פרסום מכרזים לקליטת עובדים במועצה

המכרז מידע נוסף
מנהל יחידת נוער פירוט
מבקר פנים פירוט
1/2019 מבקר פנים
פירוט

פרסום מכרזים כללים

המכרז מידע נוסף
מכרז להתקנת מצלמות להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז דיגיטציה להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז אספקת חומר ניקוי למועצה מקומית מזרעה 1/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז שירותי פרסום עבור המועצה בעיתונות היומית והשבועית 1/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז למתן שרותי אכיפה של חובות ארנונה שלא שולמו במועדם 1/2019
להורדת המכרז לחץ כאן

כללי

הטופס מידע נוסף
טופס מלגה לסטודנטים פירוט

מכרזי מקרקעין

מהות המכרז תאריך קישור למכרז באתר רשות מקרקעי ישראל
בניה עצמית במזרעה, (65 מגרשים לבניית 220 יח"ד)
28/10/2013

לחץ למידע אודות המכרז

בניה עצמית במזרעה, (15 מגרשים לבניית 120 יח"ד)
29/10/2014

לחץ למידע אודות המכרז

בניה עצמית במזרעה, ( 5 מגרשים לבניית 35 יח"ד)
28/07/2015

לחץ למידע אודות המכרז

בניה עצמית במזרעה, 2 מגרשים (לבניית 15 יח"ד)
28/09/2017

לחץ למידע אודות המכרז

בניה עצמית במזרעה, שכונה צפונית, 64 מגרשים (לבניית 296 יח"ד)
30/11/2017

לחץ למידע אודות המכרז

בניה עצמית במזרעה, 32 מגרשים (לבניית 138 יח"ד)
24/12/2018

לחץ למידע אודות המכרז