דף הבית » מכרזים

מכרזים

הארכת מכרז 52019


פרסום מכרזים לקליטת עובדים במועצה

המכרז מידע נוסף
מנהל יחידת נוער פירוט
מבקר פנים פירוט
1/2019 מבקר פנים
פירוט
2/2019 מנהל תוכנית הרשות למאבק באלימות
פירוט

מכרז כא 42019 עובד סוציאלי5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז למשרת מנהל רשת , 6/2019
להורדת המכרז לחץ כאן

פרסום מכרזים כללים

המכרז מידע נוסף
מכרז להתקנת מצלמות
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז דיגיטציה
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז שירותי פרסום עבור המועצה בעיתונות היומית והשבועית 2/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז למתן שרותי אכיפה של חובות ארנונה שלא שולמו במועדם 3/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז אספקת חומר ניקוי למועצה מקומית מזרעה 4/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
תכנון ושדרוג בית ספר קיים 5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
הארכת מכרז תכנון ושדרוג בית ספר קיים 5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
חומר למכרז תכנון ושדרוג בית ספר קיים 5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז ביצוע עבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה והכלה בבית ספר יסודי מזרעה 6/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז פומבי אספקה והתקנת הצטיידות לבית ספר חטיבת ביניים מזרעה 7/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
כתב כמויות לחץ להורדה
מכרז פומבי 8/2019 עבודות פיתוח ותשתיות בחלקה 55 מזרעה
מודעת פרסום
עבודות פיתוח ותשתיות בחלקה 55 מזרעה

כללי

הטופס מידע נוסף
טופס מלגה לסטודנטים פירוט

מכרזי מקרקעין

מהות המכרז תאריך קישור למכרז באתר רשות מקרקעי ישראל
בניה עצמית במזרעה, (65 מגרשים לבניית 220 יח"ד)
28/10/2013
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, (15 מגרשים לבניית 120 יח"ד)
29/10/2014
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, ( 5 מגרשים לבניית 35 יח"ד)
28/07/2015
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, 2 מגרשים (לבניית 15 יח"ד)
28/09/2017
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, שכונה צפונית, 64 מגרשים (לבניית 296 יח"ד)
30/11/2017
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, 32 מגרשים (לבניית 138 יח"ד)
24/12/2018
לחץ למידע אודות המכרז

 

שונות
הצעת מחיר מזגנים
11/06/2019
להורדה לחץ כאן