דף הבית » מכרזים

מכרזים

הארכת מכרז 52019


פרסום מכרזים לקליטת עובדים במועצה

המכרז מידע נוסף
מנהל יחידת נוער פירוט
מבקר פנים פירוט
1/2019 מבקר פנים
פירוט
2/2019 מנהל תוכנית הרשות למאבק באלימות
פירוט

פרסום מכרזים כללים

tr>

המכרז מידע נוסף
מכרז להתקנת מצלמות להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז דיגיטציה להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז אספקת חומר ניקוי למועצה מקומית מזרעה 1/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז שירותי פרסום עבור המועצה בעיתונות היומית והשבועית 1/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז למתן שרותי אכיפה של חובות ארנונה שלא שולמו במועדם 1/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
תכנון ושדרוג בית ספר קיים 5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
הארכת מכרז תכנון ושדרוג בית ספר קיים 5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
חומר למכרז תכנון ושדרוג בית ספר קיים 5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז כא 42019 עובד סוציאלי5/2019
להורדת המכרז לחץ כאן
מכרז ביצוע עבודות שיפוץ ועיצוב מרחבי למידה והכלה בבית ספר יסודי מזרעה
להורדת המכרז לחץ כאן

כללי

הטופס מידע נוסף
טופס מלגה לסטודנטים פירוט

מכרזי מקרקעין

מהות המכרזתאריךקישור למכרז באתר רשות מקרקעי ישראל

בניה עצמית במזרעה, (65 מגרשים לבניית 220 יח"ד)
28/10/2013
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, (15 מגרשים לבניית 120 יח"ד)
29/10/2014
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, ( 5 מגרשים לבניית 35 יח"ד)
28/07/2015
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, 2 מגרשים (לבניית 15 יח"ד)
28/09/2017
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, שכונה צפונית, 64 מגרשים (לבניית 296 יח"ד)
30/11/2017
 

לחץ למידע אודות המכרז

 

בניה עצמית במזרעה, 32 מגרשים (לבניית 138 יח"ד)
24/12/2018
לחץ למידע אודות המכרז

CCF11062019_00001