דף הבית » מחלקת כספים

מחלקת כספים


מנהל
עפיף חאג' – גזבר המועצה
טלפון
04-9825537
פקס
04-9822559
קופאית
גב' אוסנת דאוד
טלפון
04-9820104

מחלקת הגזברות/הנה"ח

  • הגזבר/ית – הינו מינוי חובה של המועצה המקומית והוא אחד מתוך חמשת הבכירים שהמועצה רשאית להעסיק בחוזה אישי – בכירים.
  • הגזבר/ית – הוא האחראי לקופתה של המועצה.
  • כל התחייבות, חתימה על חוזה והתקשרות שיש עימן התחייבות כספית, חייבת להיות
    חתומה ע"י ראש המועצה והגזבר.
  • הגזבר/ית – אחראי לניהול מערכת החשבונות הכוללת של המועצה, ובהכנת דו"ח חודשי לראש המועצה על כל הכנסותיה והוצאותיה של המועצה לרבות דו"ח רבעוני המשקף את מצבה הכספי בזמן אמיתי.
  • דו"ח שנתי מסכם לידיעתם של הממונה על המחוז במשרד הפנים, השר והמועצה.
  • הגזבר/ית – אחראי בחתימתו על כל מינוי עובד חדש.
  • הכנת תקציב, מעקב אחר יישומו – ושמירה על נכסי הרשות.
  • הגזבר/ית – יהי גם האחראי להפעלתם של מחלקות השכר, החשבונות, והגבייה של המועצה.