דף הבית » חוקי עזר

חוקי עזר


חוקי העזר של מועצה מקומית מזרעה

קובץ מעודכן זה של חוקי העזר של מ. מ. מזרעה מתאריך 21/11/12 מיועד לא רק לאנשי משפט אלא לכל תושבי מזרעה, לנבחרי ולעובדי המועצה . ממנו ניתן ללמוד גם על הזכויות והחובות ביחסי הגומלין בין המועצה לתושביה.

חוקי העזר מסדירים באמצעות חקיקת-מישנה תחומים רבים ומגוונים בחיי היום-יום של תושבי הכפר. הם גם מטילים מחויבויות כספיות על יזמים ועל תושבים במקרים שנקבעו בהם- מכאן, חשיבותם הרבה והצורך להביאם ככל הניתן לידיעת הציבור.

הערות הסבר למשתמש בקובץ

  1. חוקי העזר סודרו בסדר הא"ב ושולבו בהם כל התיקונים שנעשו בהם ממועד חקיקתם.
  2. סכומי הכסף המופיעים בקובץ פורסמו כפי שעודכנו במפורש ב"רשומות" מעת לעת.
    במפורש ב"רשומות" מעת לעת.

ליד כל סכום שעודכן לאחר הפרסום הראשון של החוק מופיעה כוכבית המציינת את תאריך תחילת תוקפו של העדכון והמקור שבו הוא פורסם.
תחילת תקפו של סכום שלידו אין ציון תחילה אחר הינה עם פרסום החוק, ובמקרה שהסכום הוא חלק מתוספת לחוק, עם תחילת התוספת.
תאריך תחילה זה יסייע בידך לבדוק את הצמדת הסכום למדד.
בבואך לבדוק סכום הנגבה כיום על-ידי מ. מ. מזרעה לעומת סכום הנקוב בחוק העזר, יש להתחשב בשינויים שחלו בסכום המופיע בחוק העזר בהתאם לדברי החקיקה הבאים

  • חוק המעבר למטבע השקל (1980) וחוק עיגול סכומים שנילווה לו.
  • חוקי העזר של מ. מ. מזרעה ביחס להצמדה למדד.

    • החוק מתשמ"ב-1981, והחוק מתש"ן-1990, ובכלל זה הוראות השעה (בקובץ מופיע רק חוק העזר מתש"ן-1990).
  • חוק המעבר למטבע השקל החדש (1985) וחוק עיגול הסכומים הנלווה אליו.

רשימת חוקי עזר לרשות מקומית – מזרעה

מספר מחבר
1 דוח חוק עזר איכות הסביבה.doc
2 דוח חוק עזר חניה.doc
3 חוק עזר מודעות ומשפטים.doc
4 דוח חוק עזר סלילת רחובות.doc
5 דוח חוק עזר תיעול.doc
6 דוח פרסום ברשומות שמירה על איכות הסביבה והריסת בתים מסוכנים.doc

אין קובץ זה בא במקום הנוסח המחייב של דברי החקיקה כפי שהם מפורסמים מעת לעת ב"רשומות".

ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות בכל יום ראשון בין השעות 9:00 עד- 12:00 במועצה.