דף הבית » מחלקת תברואה

מחלקת תברואה


מנהל
חגאזי חגאזי
טלפון
04-999999
נייד
0528981809
ויטרינר
ד"ר חטיב תחסין
נייד
0522261005
מזכירה
אסלאן סאגדה
טלפון
04-9820104
ימים ושעות עבודה
א-ה     16:00 – 8:00

המחלקה כוללת

1.

תברואה: המחלקה אחראית מבחינה מקצועית על איסוף אשפה ביתית, פסולת חצרות וגזם ומאתרת כל מפגע תברואי ומטפלת בו ככל האפשר ובמקצועיות, כמו כן מניעת זרימת מי ביוב וגרימת זיהומים ומטרדים, כמו כן מטפלת בתחנת שאיבה בכפר( באחזקתה וטיפולים שוטפים), כמו כן המחלקה מפעילה מרכב מטאטא כבישים אשר מבצעת טאוט רחובות בכפר פעמיים בשבוע ולפי הצורך המחלקה הציבה שלושה מתקנים לפינוי קרטונים למטרת מיחזור לפי חוק המיחזור, כמו כן במשך חודש אפריל 2014 יוצב עשרה מתקנים למיחזור בקבוקי פלסטיק והצבת שני מתקנים לפינוי זכוכית.

2.

איכות סביבה: פיקוח סביבתי בתחום שיפוט מועצה מקומית מזרעה ומטפלת בכל תלונה סביבתית הן מהתושבים והן מהשכינים שלנו ודואגים לסביבה נקייה ונאותה.

3.

הדברה: המחלקה הינה האחראית מבחינה מקצועית להדברות בתחום שיפוט מועצה מקומית מזרעה, המחלקה מדבירה באופן מתמיד נגד מזיקים שונים(יתושים, זבובים, עכברים וחולדות).

ניטור: מאתרים כל בתי גידול יתושים וזבובים ומקום דגירתו ומטפלת בו במקצועיות, כמו כן המחלקה עושה ריסוס עונתי ולפי הצורך נגד עשבים בתעלות ובצדדי הכבישים ובבית הקברות ובמקומות חיוניים בתחום המועצה.

4.

שירות ויטרינרי: הרופא הויטרינרי מבצע בדיקות שוטפות לכל העסקים המרכולים והאטליזים בתחום המועצה במקצועיות ועושה כל הנדרש שעסק ינוהל לפי התקנים של משרד הבריאותי, כמו כן פיקוח על בעלי חיים משוטטים בתחום שיפוט המועצה ודואג להסגרתם אשר מהוות מטרד וסכנת חיים ולמניעת מחלות, כמו כן דואג לחיסון כל בעל חיים אשר באחזקת כל תושב בכפר.

5.

רישוי עסקים: המחלקה הינה חלק בלתי נפרד ממחלקת תברואה והיא האחראית המטפלת והמפקחת הישירה על מתן אישורים לעסקים בתחום שיפוט מועצה מקומית מזרעה דרך הגשת כל המסמכים הנדרשים מכל הגורמים הנוגעים לעסק כמו (משרד הבריאות, משרד הגנת הסביבה, איגוד ערים לכבאות (כיבוי אש), משטרת ישראל, משרד החקלאות, משרד התחבורה, ודואגת לניהול העסקים כחוק וכדין מבחינת רשיון ומבחינה פיקוח תברואי, ודואגים שכל עסק ינוהל כחוק בהוצאת רשיון עסק חתום ע"י ראש המועצה .

6.

תאורת רחובות: המחלקה עובדת בפיקוח ואחזקה והתקשרות עם החשמלאי המוסמך על תאורת הרחובות.

7.

רכש: המחלקה עומדת לשירות המועצה בכל הנוגע לקניות שלה הן מציוד משרדי וציוד כולל למועצה.

8.

אישורים: בכל הנוגע לאישורים לכל משרדי הממשלה אשר מבקשים התושבים אנו עוזרים להם בלהוציא כלל האישורים המתבקשים (ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין, רשות השידור, אישורי כתובה, אישורי תושב, אישורי אבל, צווי ירושה).

9.

פיקוח: המחלקה הינה האחראית על פיקוח בכל מוסדות המועצה מבחינה תברואית, ומפקחת מטעם מח' הגבייה על נכסים לפי דרישת המחלקה, כמו מפקחת על כל מטרד בתחום שיפוט מועצה מקומית מזרעה.

המחלקה לקחה על עצמה אחריות והינה עובדת במקצועיות בשיתוף פעולה מלא, הן עם צוות העובדים במחלקה והן עם הנהלת ועובדי המועצה בכל מחלקותיה.