דף הבית » לשכה משפטית

לשכה משפטית


יועץ משפטי
עו"ד חליל גדבאן
טלפון
04-9510618
פקס
04-9517182
יועץ משפטי
עו"ד חסן חוסרמי
טלפון
0523584397


חוק הרשויות המקומיות – ייועץ משפטי תשל"ו 1975 מחייב כל רשות מקומית בליווי ייועץ משפטי בישיבותיה.

הרשות חייבת לקבל חוות דעת משפטית בכתב לפני חתימה על חוזה ו/או התקשרות.

מינוי היועץ המשפטי ייעשה ע"י המועצה. ורק היא ברוב של 2/3 מחבריה מוסמכת לפטרו.

היועץ המשפטי הוא אחד מחמשת הבכירים שהמועצה רשאית להעסיק בחוזה אישי. הוא ייחשב כעובד המועצה.

היועץ המשפטי יוזמן לכל ישיבות המועצה, לרבות ישיבות הוועדות: מכרזים, כספים, הנחות ותמיכות.

ושמורה לו הזכות ליתן את חוות דעתו המקצועית לפני קבלת כל החלטה.

מעבר לתפקידי החובה, ראשי היועץ המשפטי להעניק ייעוץ משפטי: לראש המועצה, לסגן או הממונה, לחברי המועצה ולוועדות המועצההשונות בתחומי פעילותן.

הכנה וניסוח מסמכים משפטיים כמו : צווי מיסים, חוקי עזר, חוזים ותביעות משפטיות.

 לייצג את המועצה ולהופיע: בבתי משפט, בבתי הדין השונים, בלשכת רישום מקרקעין ובמשרדי הממשלה השונים.

מתן חוות דעת ועצה, לחבר המועצה לגבי אופן מילוי תפקידו.