דף הבית » מחלקת חירום וביטחון

מחלקת חירום וביטחון


ראש מדור חירום

מנהל
חג'אזי יאסין
טלפון ישיר
04-9523080
04-9523079
פקס
04-9522475
נייד
0528981805
ימים ושעות עבודה
א-ה     16:00 – 8:00

תיאור התפקיד

כללי

א.

אחראי להכנת הרשות המקומית לפעולה בעת אירוע חירום ובשעת חירום בארגון נוהלים,ביצוע פרויקטים,הכנת משימות,הכנת מתקנים ורכישת ציוד

ב.

מקשר ומתאם בין כל הגורמים העוסקים בשרותי חירום ברשות המקומית

ג.
מקשר, מתאם, ומטפל בכל הקשור בהדרכת ותרגול עובדי הרשות המקומית
ד.

מייצג את הרשות המקומית בנושאי חירום כלפי משרדי הממשלה,משטרת ישראל, מל"ח, רשויות פס"ח וגורמים נוספים העוסקים בנושאי חירום

ה.

מרכז ומתאם את הטיפול והפיקוח בתחומי הרשויות המקומיות על פי החוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (מס' 5) תשל"ג – 1973 (החלטת ממשלה על הקמת משק לשעת חירום).

ו.

מרכז את ועדת המשק לשעת חירום המקומית,(יו"ר ועדת משק לשעת חירום הוא ראש הרשות המקומית), דואג להפעלתה,מוסר דו"חות תקופתיים על פעולותיה,מדווח לועדה על התקדמות בביצוע ההחלטות,יוזם פעולות והתארגנויות בתחום המשק לשעת חירום ו- קליטת מפונים וטיפול בחללים ברשות המקומית.

ז.

מטפל בנושא ההתנדבות לשעת חירום(משק לשעת חירום,קליטת מפונים וטיפול בחללים,מגן דוד אדום,משמר אזרחי ויו"ב),מכין רשימות מתנדבים,מרכז הדרישות לכוח אדם מתנדב,מפנה כוח אדם מתנדב בהתאם לצרכים,לפעילות הדרכה למתנדבים ובתיאום מלא עם הממונה על שרותי ההתנדבות ברשות המקומית.

משטרת ישראל

מתאם ומקשר בין קציני האבטחה של משטרת ישראל לרשות המקומית בכל הנוגע לאבטחת אירועים בתחום הרשות המקומית.מטפל באירועי חומרים מסוכנים וחירום. מתאם את פעילות המשמר האזרחי ברשות המקומית.

מל"ח/פס"ח (משק לשעת חירום / פינוי סעד חללים )

א.

מרכז את הכנת תוכנית משק לשעת חירום השנתית בתיאום עם ראש משק לשעת חירום מחוזי ובהתאם להנחיות ראש הרשות.

ב.

מרכז את ביצוע התוכנית שאושרה ותוקצבה ע"י המשרד : רכישת ציוד,הקמת מחסנים ומרכז הפעלה.

ג.

מרכז את ביצוע תוכנית העבודה לארגון הכשרה ותרגול מערך המפונים והטיפול בחללים המקומי בתיאום עם מרכז פס"ח מחוזי.

ד.
מרכז ומתאם את אחזקת ציוד משק לשעת חירום כולל ציוד לקליטת מפונים.
ה.
מפקח ומוודא שהציוד ישמש ליעדו בלבד.

צה"ל

א.

מקשר בין הרמה המקבילה למרחב הרשות המקומית (לפי החלטת פיקוד העורף) בנושאי החירום.

ב.

מרכז את הטיפול של הרשות המקומית בחלוקת ערכות מגן.(בהתאם להנחיות פיקוד העורף).

ג.

סיוע לתושבי הרשות המקומית מול גורמי פיקוד העורף בנושא הקמת מרחב מוגן דירתי ומרחב מוגן קומתי.

ועדות באחריות מחלקת חירום וביטחון

1.
ועדת מל"ח (משק לשעת חירום )
2.
ועדת פס"ח (פינוי סעד חללים )

אתרים לשעת חירום

1.
אתר היערכות לרעידת אדמה www.eqred.gov.il
2.
אתר פיקוד העורף www.oref.org.il
3.
מרכז המידע הארצי של פיקוד העורף 1207
4.
מגן דוד אדום www.mdais.org.
5.
5. שירותי כבאות והצלה www.102.co.il
6.
אתר המכון הגיאופיסי לישראל www.gii.co.il