דף הבית » מחלקת גבייה

מחלקת גבייה


מחלקת הגבייה

מנהל
————
טלפון
04-9820104
מזכירת גבייה
גברת דאוד אוסנת
טלפון
04-9820104
ימי העבודה
א-ה 8:00-16:00

נוהל בקשות להנחה בארנונה

בכדי שיתקיים מצב בו המועצה תוכל להתדיין ולבדוק באם הנישום זכאי להנחה מארנונה על פי הכנסה ,על התנאים הללו להתקיים:

1
צילום ת.ז. עבור מבקש ההנחה + בני המשפחה מתחת גיל 18 {ספח}.
2
מי שעבר את גיל 18 ועדיין מתגורר אצל הנישום צילום ספח ת.ז. + ת.ז.
3
על המבקש להעביר 3 תלושי משכורת של חודשים 10-11-12 לשנה קודמת + במידה וגרים אצל הנישום ילדיו מעל גיל 18 להעביר תלושי שכר ו/ או אישור מהמוסד לביטוח לאומי כי אינם מקבלים כל הכנסה שהיא.
4
במידה והנישום הינו עצמאי עליו להציג טופס 106 של מס הכנסה המציג את ההכנסה שהייתה לנישום בשנה קודמת – ועל פי טופס זה תיבדק זכאות להנחה.
5
על מבקש הבקשה להעביר עבור בן הזוג השני כנ"ל תלושי שכר ובמידה ואין בנמצא אישור מהביטוח הלאומי כי אינו עובד.
6
בנוסף ,לכל מבקש בקשה להנחה על פי הכנסה ל המציא אישור מהביטוח הלאומי אישור מעסיקך בשנת ביטוחיך.