דף הבית » מחלקת החינוך

מחלקת החינוך


מנהל
דאוד אכרם (משרה חלקית 33%)
טלפון
04-6886564
פקס
04-9520562
מזכירה/ רכזת פרויקטים
סאמיה גדבאן
טלפון
04-6886553

חזון מערכת החינוך במזרעה

חינוך בראש ובראשונה ההורים, המועצה, התושבים והקהילה אחראים ומחויבים למענה חינוכי איכותי לכל הילדים. מערכת החינוך מחנכת למעורבות ואחריות חברתית וסביבתית תרומה לקהילה ולמדינה מקיימת תרבות של מצוינות פורצת דרך ומרחיבה אופקים. אנשי החינוך גאים בעיסוקם ומשמעותיים לתלמידיהם סביבה חינוכית שילדים אוהבים ללמוד בה.

מחלקת החינוך

מחלקת החינוך במועצה המקומית מזרעה עובדת כחולייה המקשרת את התושבים והתלמידים עם מוסדות החינוך בישוב ומחוץ לו, ומקשרת בין מוסדות המועצה ומשרד החינוך. הן בחינוך הפורמאלי והחינוך הלא פורמאלי כמו בית נוער, מועדוניות ובית חם ……

פעילות המחלקה

מתמקדת בטיפול בכל הטופסולוגיה הקשורה במשרד החינוך כדוגמא בינוי, הסעות, פרויקטים חינוכיים, שיפוצים, שפ"י, נשירה, מצבת תלמידים, רישוי מוסדות חינוך, ועדות השמה, שיבוץ תלמידים במוסדות חינוך הן בתוך הישוב והן מחוץ לו והצבת כח אדם במוסדות החינוך השונים.

פעילות המחלקה נעשית תוך תאום מלא עם יו"ר המועצה שהנו ראש רשות חינוך מקומית ומנהלי המחלקות השונים במועצה ובמיוחד רווחה, כח אדם, אחזקה ותברואה.


מערכת החינוך בישוב מתחלקת לשני תחומים

1.
חינוך פורמאלי ( רגיל ).
2
חינוך לא פורמאלי- שעות פנאי ואח"ה.

בחינוך הפורמאלי קיימים המדורים הבאים

1.
גני ילדים
א.
גני חובה
מס' שם גן שם גננת שם סייעת טלפון
1 הנרקיס עווד סאמיא (פאידה) קרש כאוסר 04-9827250
2 הפרחים סעיד זבידה עווד מלכה 04-9824019
ב.
גני טרום חובה
מס' שם גן שם גננת שם סייעת טלפון
1 הפרפרים ח'טיב היא עווד סאוסאן 04-9827250
2 הצפורים מרשוד רנדה עווד הודא 04-9824019
3 אלמחבה שולי אפתח'אר עאמר הנא 04-9822205
4 התקווה עלי אפנאן כליב אינאס 04-9821267
2.
בית ספר יסודי מזרעה מכיתה א'- ח'
מס' שם בי"ס שם מנהל טלפון פקס
1 יסודי מזרעה אג'א מחמוד 04-9825679 04-9522490
3.
חינוך על יסודי ( חט"ב ועליונה) : ( שיח' דנון )
מס' שם בי"ס שם מנהל טלפון פקס
1 מקיף השלום זיני סמאהר 04-9827564 04-9520043
4.
חינוך מיוחד
שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסדות חינוך מתאימים להם הון בישוב והן בסביבה.
5.
ביקור סדיר ומניעת נשירה.
המועצה פרסמה מכרז לאיוש המשרה, תת מחלקת ביקור סידור הנה רווחה חינוכית לתלמידים הנושרים מבית הספר הן נשירה סמויה או גלויה ומהווה חממה לילדים בסיכון, עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מחלקת הרווחה.
6.
שרות פסיכולוגי חינוכי
מס' שם פסיכולוג מסגרת עבודה ימי עבודה טלפון
1 סופי שאדי בית ספר יסודי ב'+ה' 04-9820124
2 עווד אשרף גני ילדים ב' 04-9820124
7.
מועדוניות
1.
מועדונית גיל הרך

ימי עבודה: א'- ה'

שעות עבודה: 12:00-18:00

מס' שם עובד תפקיד טלפון
1 דאוד ראויה מדריכה 04-9824019
2 קרש מחאסן מדריכה 04-9824019
2.
מועדונית משפחתית משותפת

ימי עבודה: א'- ה'

שעות עבודה: 12:00-19:00

מס' שם עובד תפקיד טלפון
1 מסאעדה עווד מנאר מדריכה 04-9521275
2 בדוי נהאיא אם בית 04-9521275
3 חוסין ראיד עו"ס 04-6886565
4 גדבאן סאמיא מנהלת 04-6886553
8.
מערך ההסעות תלמידים לחינוך רגיל וחינוך מיוחד
ההסעות מתבצעות ע"י חברות הסעות שעברו מכרז לפי תקנון משרד החינוך

חינוך לא פורמאלי

הנו פעילות ילדים ובני נוער בשעות אח"ה בבית הנוער. נכון להיום מופעל בישוב בית נוער ובקרוב אנו אמורים להפעיל יחידת נוער.

צוות עובדי בית הנוער

מס' שם עובד תפקיד ימי עבודה טלפון
1 עווד ג'אלב מנהל בית נוער א'- ה' 04-9824019
2 עלי חסאן גרכז ספורט א'- ה' 04-9824019

בית חם

מופעל ע"י מחלקת רווחה במסגרת התכנית הלאומית לילדים בסיכון. קולט קרוב ל- 40 נוער שמופעל בשעות אח"ה טלפון – 04-6886565.

צוות עובדים

מס' שם עובד תפקיד
1 גדבאן סעיד מדריך
2 עריד יאסמין אם בית
3 בדראן ג'סוב עו"ס

תכנית מציל"ה

בשנים האחרונות התרבו מעשה האלימות ובמיוחד בקרב בני הנוער מכל הגילאים מהגן ועד התיכון, לכן מצא המשרד לביטחון פנים מן הראוי לנשות את כל המאמצים לצמצום ולמניעת תופעה מסוכנת זו ,על כן החליט לשתף את הרשויות המקומיות ביוזמתו ואישר את קיום "מצילה ", שהיא מועצה ציבורית יישובית למניעת האלימות , בממון משותף ושווה בין המשרד לרשות המקומית.
פרויקט מצילה קיים בכפרנו זו השנה השנייה, מנהל הפרויקט עווד מוחמד. הפרויקטים המאושרים לשנה זו הם:

1.
מניעת אלימות באמצעות ספורט ואומנות לתלמידי חט"ב, כ30 תלמידים מודרכים על ידי מדריך כדורסל 4 שעות שבועיות.
2.
מניעת אלימות באמצעות ספורט ואומנות לתלמידי היסודי וחט"ב, 30 תלמידים מודרכים על ידי מדריך מחול עממי-דבקה, 2 שעות שבועיות.
3.
מניעת אלימות במערכת החינוך בגני הילדים, בו משתתפים 100 הורים ו 10 גננות בהדרכת פסיכולוג, 5 שעות שבועיות.
4.
כן לחיים נורמטיביים, לא לסמים ואלכוהול, סדנאות והרצאות ל150 הורי תלמידי חט"ב ותיכון על ידי מומחים בענייני סמים ואלכוהול.
5.
אירוביקה- בהדרכת מדריכה מקצועית ל 25 נשים מוכות ונערות בסכנה, 2 שעות שבועיות.

פרויקטים חינוכיים

1.
פרויקט תכנית פר"ח חונכות לסטודנטים להשכלה גבוהה עובד בימי ששי+שבת בבי"ס יסודי מזרעה.
2.
תכנית אור לגיל הרך במסגרת התכנית הלאומית לילדים בסיכון פועלת במסגרות גני הילדים ומשפחתונים בישוב.