דף הבית » הנדסה ותשתיות

הנדסה ותשתיות


מהנדס המועצה
מר מועתסם היבי
טלפון
04-9820104
ימי העבודה
א,ג,ה 8:00-16:00

המחלקה עוסקת בתחומים הבאים :

1.פיתוח תשתיות ואחזקת תשתיות.

2. בניית מבני ציבור.

3. פיתוח שטחים פתוחים.

4. ליווי תוכנית המתאר.

מחלקת הנדסה עוסקת בתכנון וביצוע ,פיקוח ובקרת מבנים ציבוריים,תשתיות ופיתוח,מתן מידע תכנוני.

מהנדס – הוא מינוי חובה בכל רשות.

המועצה ממנה את המהנדס והיא מוסמכת לפטרו.

המהנדס – הוא אחד מחמשת הבכירים שהמועצה רשאית להעסיק בחוזה אישי.

מחלקת ההנדסה כאחת החוליות החשובות בשרשרת תיפקודה של המועצה, מופקדת על הכנת תוכניות הפיתוח, מיפרטים טכניים אומדנים ותוכניות עבודה, סיור קבלנים לפני מכרזים של תשתית ופיתוח, פיקוח הנדסי, היתרי בנייה, אישורי איכלוס ועוד ..

לעמוד מקרוב על ההיביטים ההנדסיים התיכנוניים והביצועים העתידיים של היישוב, והכנתו לקראת שנות 2020.

מהנדס המועצה – ייזום ויכין רעיונות ותוכניות לשיפור פני היישוב, וייגבשם בתוכניות מגירה עג למועד מימושם בהתאם לתב"ע, תקציבי פיתוח ודרישות לוקאליות הכרחיות כגון, ביוב, שצפ"ים ומים.

מהנדס המועצה – בתיאום עם ראש המועצה יתווה תוכנית איכלוס עתידית.

מהנדס המועצה – יכשיר וייגבש בתוכנית רעיונית הקמתו של איזור תעשייה, זעירה ובנונית, מתוך ראיית ההיבטים הכלכליים היוצאים מכך כערך מוסף ע"י הטלת היטל השבחה, הגדלת נפח נכסי הארנונה, ובאמצעותם יצירת מקומות עבודה וכן – הלאה.

מהנדס המועצה – יכין ויגיש לראש המועצה, תוכנית מצבית של היישוב.

מהנדס המועצה – מתוך ראיית העדפתם של נותני השירותים המקומיים קרי – קבלנים, מהנדסים, שיפוצניקים, נגרים, אדריכלים, מסגרים, חשמלאים וכל בעלי המלאכה תושבי מזרעה – יכין רשימה מודפסת כוללת של כל בעלי המקצועות הללו, בציון חוות דעת מקצועית עליהם.

יכין רשימת קבלנים מהנדסים ואדריכלים מחוץ לישוב שעובדים ועבדו עד היום עם המועצה – ובאילו פרוייקטים ?

מהנדס המועצה – יגיש לראש המועצה בסוף כל שנה דו"ח שנתי מסכם על הפעילות הכללית ומצב הפרוייקטים בתהליך.

מהנדס המועצה – יטפל בנושאים ובפרוייקטים כלליים בהתאם להנחיות ראש המועצה.