דף הבית » וועדות המועצה

וועדות המועצה


ועדת מכרזים
סאלח זיני יו"ר הועדה
פתחי עווד חבר ועדה
ראני עווד חבר ועדה
אחמד אגא חבר ועדה
ג'אזי גדבאן חבר ועדה
יאסין חסרמי חבר ועדה
עלי דאוד חבר ועדה


ועדת חינוך וספורט
ג'אזי גדבאן יו"ר הועדה
פתחי עווד חבר ועדה
ראני עווד חבר ועדה
נזיה עבדאלראזק חבר ועדה
טארק כליב חבר ועדה


ועדת ביקורת
יאסין חסירמי חבר ועדה
סאלח זיני חבר ועדה
אחמד אגא חבר ועדה
טארק כליב חבר ועדה
עלי דאוד חבר ועדה


ועדת הנחות
ראני עווד יו"ר הועדה
נזיה עבדאלראזק סגן
עובד סוציאלי חבר ועדה
גזבר המועצה חבר ועדה
היועץ המשפטי חבר ועדה