דף הבית » פרוטוקולים של ישיבות המועצה

פרוטוקולים של ישיבות המועצה


ישיבות מליאת המועצה לשנת 2010

מספר מחבר הערות הורדה
1. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 7.2010 ישיבת מועצה מין המניין 7.2010.doc
2. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 6.2010 ישיבת מועצה מין המניין 6.2010.doc
3. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 5.2010 ישיבת מועצה מין המניין 5.2010.doc
4. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 4.2010 ישיבת מועצה מין המניין 4.2010.doc
5. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 3.2010 ישיבת מועצה מין המניין 3.2010.doc
6. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 2.2010 ישיבת מועצה מין המניין 2.2010.doc
7. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 1.2010 ישיבת מועצה מין המניין 1.2010.doc

ישיבות מליאת המועצה לשנת 2014

מספר מחבר הערות הורדה
8. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 1/2014 ישיבת מועצה מין המניין 1/2014.doc
9. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 2/2014 ישיבת מועצה מין המניין 2/2014.doc
10. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 3/2014 ישיבת מועצה מין המניין 3/2014.doc
11. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 4/2014 ישיבת מועצה מין המניין 4/2014.doc
12. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 5/2014 ישיבת מועצה מין המניין 5/2014.doc
13. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 6/2014 ישיבת מועצה מין המניין 6/2014.doc
14. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 7/2014 ישיבת מועצה מין המניין 7/2014.doc
15. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 9/2014 ישיבת מועצה מין המניין 9/2014.doc
16. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 10/2014 ישיבת מועצה מין המניין 10/2014.doc
17. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 11/2014 ישיבת מועצה מין המניין 11/2014.doc

ישיבות מליאת המועצה לשנת 2015

מספר מחבר הערות הורדה
18. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 1/2015 ישיבת מועצה מין המניין 1/2015.pdf
19. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 2/2015 ישיבת מועצה מין המניין 2/2015.pdf
20. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 3/2015 ישיבת מועצה מין המניין 3/2015.pdf
21. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 4/2015 ישיבת מועצה מין המניין 4/2015.pdf
22. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 5/2015 ישיבת מועצה מין המניין 5/2015.pdf
23. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 6/2015 ישיבת מועצה מין המניין 6/2015.pdf
24. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 7/2015 ישיבת מועצה מין המניין 7/2015.pdf
25. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 8/2015 ישיבת מועצה מין המניין 8/2015.pdf
26. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 9/2015 ישיבת מועצה מין המניין 9/2015.pdf

ישיבות מליאת המועצה לשנת 2016

מספר מחבר הערות הורדה
27. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 1/2016 ישיבת מועצה מין המניין 1/2016.pdf
28. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 2/2016 ישיבת מועצה מין המניין 2/2016.pdf
29. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 3/2016 ישיבת מועצה מין המניין 3/2016.pdf
30. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 4/2016 ישיבת מועצה מין המניין 4/2016.pdf
31. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 5/2016 ישיבת מועצה מין המניין 5/2016.pdf
32. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 6/2016 ישיבת מועצה מין המניין 6/2016.pdf
33. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 8/2016 ישיבת מועצה מין המניין 8/2016.pdf
34. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 10/2016 ישיבת מועצה מין המניין 10/2016.pdf
ישיבת מועצה לא מין המניין 10/2016.pdf

ישיבות מליאת המועצה לשנת 2017

מספר מחבר הערות הורדה
1. מליאת המועצה מין המניין ישיבות המועצה מן המניין.pdf

ישיבות מליאת המועצה לשנת 2018

מספר מחבר הערות הורדה
1. מליאת המועצה מין המניין ישיבות המועצה מן המניין.pdf

ישיבות מליאת המועצה לשנת 2019

מספר מחבר הערות הורדה
1. מליאת המועצה מין המניין

הקלטות ישיבות מליאת המועצה

ע"פ בית משפט

מספר מחבר הערות הורדה
1. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 6/2016

2. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 8/2016
3. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 10/2016
4. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 11/2016
5. מליאת המועצה מין המניין מתאריך 06/2019