דף הבית » דוחות ומידע לתושב

דוחות ומידע לתושב


להלן דו"חות מועצה לשירות הציבור

דוח לתושב מ.מ.מזרעה מהמבקרת

מספר מחבר הערות הורדה
1 מ. מ. מזרעה דוח לתושב 2009 דוח לתושב 2009.pdf
2 מ. מ. מזרעה דוח לתושב 2010 דוח לתושב 2010.pdf
3 מ. מ. מזרעה דוח לתושב 2011 דוח לתושב 2011.pdf
4 מ. מ. מזרעה דוח לתושב 2012 דוח לתושב 2012.pdf
5 מ. מ. מזרעה דוח לתושב 2013 דוח לתושב 2013.pdf
6 מ. מ. מזרעה דוח לתושב 2014 דוח לתושב 2014.pdf
7 מ. מ. מזרעה דוח לתושב 2015 דוח לתושב 2015.pdf

צו מיסים מ. מ. מזרעה

מספר מחבר הערות הורדה
1 מ. מ. מזרעה צו מיסים לשנת 2010 – מאושר צו מיסים לשנת 2010 .pdf
2 מ. מ. מזרעה צו מיסים לשנת 2011 -מאושר (permission denied) צו מיסים לשנת 2011 .pdf
3 מ.מ. מזרעה צו מיסים לשנת 2012 – מאושר צו מיסים לשנת 2012 .pdf
4 מ.מ. מזרעה צו מיסים לשנת 2013 -מאושר צו מיסים לשנת 2013.pdf
5 מ.מ. מזרעה צו מיסים לשנת 2014 צו מיסים לשנת 2014.pdf
6 מ.מ. מזרעה צו מיסים לשנת 2015 צו מיסים לשנת 2015.pdf
7 מ.מ. מזרעה צו מיסים לשנת 2016 צו מיסים לשנת 2016.pdf
8 מ.מ. מזרעה צו מיסים לשנת 2017 צו מיסים לשנת 2017.pdf
9 מ.מ. מזרעה צו מיסים לשנת 2018 צו מיסים לשנת 2018.pdf

אישור תקציב מ. מ. מזרעה

מספר מחבר הערות הורדה
1 מ.מ. מזרעה תקציב מאושר לשנת 2011 תקציב מאושר 2011.pdf
2 מ.מ. מזרעה תקציב מאושר לשנת 2012 תקציב מאושר 2012.pdf
3 מ.מ. מזרעה תקציב מאושר לשנת 2013 תקציב מאושר 2013.pdf
4 מ.מ. מזרעה תקציב מאושר לשנת 2014 תקציב מאושר 2014.pdf
5 מ.מ. מזרעה תקציב מאושר לשנת 2015 תקציב מאושר 2015.pdf
6 מ.מ. מזרעה תקציב מאושר לשנת 2016 תקציב מאושר 2016.pdf
7 מ.מ. מזרעה תקציב מאושר לשנת 2017 תקציב מאושר 2017.pdf
8 מ.מ. מזרעה תקציב מאושר לשנת 2018 תקציב מאושר 2018.pdf

תקציב הג"א

מספר מחבר הערות הורדה
1 מ.מ. מזרעה תקציב הג"א לשנת 2011 תקציב הגא 2011.pdf
2 מ.מ. מזרעה תקציב הג"א לשנת 2012 תקציב הגא 2012.pdf
3 מ.מ. מזרעה תקציב הג"א לשנת 2013 תקציב הגא 2013.pdf
4 מ.מ. מזרעה תקציב הג"א לשנת 2014 תקציב הגא 2014.pdf
5 מ.מ. מזרעה תקציב הג"א לשנת 2015 תקציב הגא 2015.pdf
6 מ.מ. מזרעה תקציב הג"א לשנת 2016 תקציב הגא 2016.pdf

הדוחות השנתיים לחופש המידע

מספר מחבר הערות הורדה
1 מ.מ. מזרעה דוח שנתי לחופש המידע לשנת 2017
דוח שנתי לחופש המידע לשנת 2017
1 מ.מ. מזרעה דוח שנתי לחופש המידע לשנת 2018
דוח שנתי לחופש המידע לשנת 2018